Steun ons

Een fanfareorkest maakt veel kosten, die niet allemaal kunnen worden gedekt uit contributies van de leden en de subsidie van de gemeente. Daarnaast wil de fanfare haar activiteiten en evenementen zo veel mogelijk gratis toegankelijk houden. Om dat alles mogelijk te maken doet de fanfare veel om inkomsten te vergaren. Denkt u o.a. aan het maandelijks ophalen van oud papier, het meedoen met de jaarlijkse braderie en de Rabobank Clubkas-actie. Verder krijgen we ook jaarlijks giften uit bepaalde fondsen.

Toch is dat allemaal niet voldoende. Daarom zijn wij altijd erg blij met incidentele en structurele giften van muziekliefhebbers. Deze kunnen komen van onze vaste donateurs (bijna 500!) maar ook van incidentele bijdragen.

Donateur worden?

Dit kan voor een jaarlijks, vast bedrag, van minimaal 5 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks via een automatische incasso afgeschreven. Als u dit wilt, meld u dan hier aan.

Wilt u geen jaarlijks bedrag geven maar wel een eenmalige gift? Ook hiermee zijn wij heel blij!

Vriend worden?

Naast mensen die ons financieel steunen hebben wij ook een vaste groep personen die hand- en spandiensten verrichten bij onze activiteiten. Dit kan variëren van opbouw- en afbreekwerkzaamheden tot het bemensen van een verkoopkraam. Deze personen beschouwen wij als vrienden van de fanfare en daarom noemen we ze ook zo: de “Vrienden van de fanfare”. Wilt u ook toetreden tot dit hulpvaardig gezelschap? Meld u dan hier aan.

Menu